atvejo vadyba

Atvejo vadyba – efektyvus metodas gydymo ir atsistatymo tęstinumui užtikrinti

Siekiant užtikrinti tęstinį kliento gydymą ir pagerinti jų gyvenimo kokybę bendruomenėje jau nuo 1960 metų psichiatrijoje buvo taikoma atvejo vadyba. Atvejo vadybininko tikslas yra sukoordinuoti, kad klientas visas jam reikiamas paslaugas gautų efektyviausiu ir finansiškai naudingiausiu būdu. Tačiau svarbiausias dėmesys yra skiriamas kliento ir atvejo vadybininko ryšiui, kuriam esant užtikrinamas paslaugų prieinamumas ir tęstinumas.

Moksliniai tyrimai rodo, kad atvejo vadyba ypač efektinga sudėtingų psichikos ligų atveju, pirmosios psichozės gydymo ir atsistatymo metu. Taip pat nustatyta, kad esant atvejo vadybai kliento gydymo ligoninėje dienų skaičius yra mažesnis, ligos simptomų pasireiškimas yra švelnesnis bei aukštesnis pasitenkinimas paslaugomis bei gydymu.  

Iš patirties žinome, kad esant krizinei situacijai, pablogėjimui ar ištikus psichozei pirmą kartą dažnai šeimos nariai yra pasimetę – nežino, ką daryti ir kur kreiptis. Tokiu atveju svarbus palaikymas, žinių apie ligą suteikimas bei nukreipimas reikiamoms specialistų paslaugoms.

Gydantis ligoninėje itin svarbus bendravimas ir bendradarbiavimas su gydytojais ir kitais specialistais. Reikia skirti dėmesio ir laiko svarbiems gydymo ar reabilitacijos klausimams aptarti.

Namuose tiek šeimos nariams, tiek artimiesiems kyla daug klausimų dėl tarpusavio bendravimo, sergančiojo užimtumo, gydymo tęstinumo užtikrinimo. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas sergančiojo įgalinimui, sprendimų priėmimui bei jo savarankiškumui ugdyti. Būtina sergančiam ir šeimos nariams nusistatyti atsakomybės ribas bei jų neperžengti, taip išvengiant konfliktų bei pervargimo.

Atvejo vadybininkas padeda ir sergančiam ir šeimos nariams susikalbėti, susiderinti artimiausią veiksmų planą bei jo laikytis. Esant poreikiui susisiekite dėl atvejo vadybininko paslaugų užsakymo.

|| Eiga: pirmojo susitikimo metu aptariame esamą artimojo ir sergančiojo situaciją, po kurio, esant poreikiui, pateikiame pasiūlymą su galimais pagalbos būdais bei kartu sudarome planą, kaip šių tikslų pasiekti.

|| Vieno susitikimo trukmė 1 val.

|| Susitikimo kaina: 35 eur.

Artimiems, atvejo vadyba

Artimųjų vaidmuo atsistatymo procese

Šeimos nario psichikos liga yra ypač sunkus ir sukrečiantis įvykis tiek sergančiojo, tiek artimųjų gyvenime, todėl svarbu, kad šeima gautų pagalbą nuo pirmųjų sergančiojo hospitalizacijos dienų. Tai leistų artimiesiems nuo pat pradžių dalyvauti  sveikimo procese.

Šiuolaikinio gydymo požiūriu, gydymo sprendimams bei reabilitacijos eigai didelę įtaką daro paciento asmeniniai poreikiai ir polinkiai. Svarbu, kad jis pats dalyvautų priimant sprendimus, jei tik leidžia jo sveikatos būklė. Ištikus krizei, neretai, pacientas patiria nemalonius išgyvenimus, kurie apsunkina paciento įtraukimą į gydymo strategijos kūrimą. Vis dėlto, vos būklei pagerėjus toks įtraukimas yra įmanomas. Tokia pat svarbi artimųjų pagalba, siekiant kurti sveikimui palankias sąlygas, užtikrinti asmeniui pritaikytą gydymą bei gydymo tęstinumą po išsirašymo iš ligoninės. Dažniausiai ligoninėje atliekami pradiniai gydymo žingsniai, o ligoniui atsistatyti reikia gerokai daugiau laiko.

Prognozė labai priklauso nuo pagalbos, kurią pacientas gauna, svarbu skirti dėmesio ir akcentuoti tai, ką žmogus gali padaryti ir stengtis pritaikyti aplinką prie jo poreikių. Reikšmingas ir reguliarus vaistų vartojimas, psichologinė pagalba, darbinė reabilitacija, kitos pagalbos priemonės. Net ir esant sunkiam psichikos sutrikimui, svarbu, kjog žmogus galėtų išsaugoti orumą, dirbti bent pora valandų per dieną, jaustis reikalingu bendruomenės nariu. Nenuostabu, kad paciento sveikatos sutrikimas paveikia ir artimuosius, jiems rekomenduotina pasikonsultuoti su psichikos sveikatos specialistais dėl savo sveikatos, dalies sutrikimų galima išvengti jei imamasi veiksmų iš anksto.

Tai, kaip artimieji vertina ligą, veikia jų pačių gerovę. Siekdami sumažinti artimųjų kančią, pirmiausia norime pagerinti esamos situacijos sunkumo vertinimą. Švietimas, praktinis mokymas ir emocinis palaikymas artimiesiems padeda ligos situaciją vertinti mažiau grėsmingai ir jaustis veiksmingiau dirbant su ja.

Pagalba artimiems – iniciatyvi specialistų komanda, norinti pakviesti šeimos narius susipažinti su liga ir ieškoti sveikimo galimybių kartu.  Siūlome šeimos susitikimus, kurių metu:

  • Suteikiame žinių apie ligą Padedame kelti tikslus ir juos įgyvendinti sergančiojo ir šeimos atžvilgiu
  • Mokome pastebėti teigiamus pokyčius šeimos nario atsigavimo procese
  • Padedame atskirti tai, ką Jūs pajėgūs keisti, nuo to, ko nepajėgūs, padrąsiname keisti tai, kas Jūsų galioje, ir padedame susitaikyti su tuo, kas Jums nepavaldu
  • Išklausome ir suprantame jūsų nerimą, kančią, abejones, nusivylimus
  • Pagal poreikį atliekame sergančiojo įgūdžių atkūrimą, padedame susirsti darbą ir sprendžiame nepriklausomo apgyvendinimo klausimus

|| Susitikimas su šeima organizuojamas Jums patogioje vietoje. Į tokio pobūdžio susitikimą kviečiamas žmogus, kurį ištiko krizė ir jo / jos artimieji, dalyvaujantys kasdieniniame gyvenime bei du mūsų komandos specialistai.

|| Susitikimo trukmė 1,5 – 2 val.

|| Susitikimui su šeimos nariais kaina:  60 eurų (dalyvaujant 1 specialistui)

Susisiekime: Telefonu: +370 662 16 616
El. paštu: pagalbaartimiems@gmail.com
Per soc. tinklus:https://www.facebook.com/pagalbaartimiems