Antanas Kiziela, Psichiatrijos gyd. rezidentas

Savo darbe orientuojuosi į kliento dvasinius, socialinius ir kultūrinius poreikius, siekiu, kad būtų teikiama biopsichosocialinė pagalba – man svarbu ne vien tiksli diagnostika bei adekvatus gydymas, bet ir ligonio integravimas į visuomenę bei jo psichologinė gerovė. Esu įsitikinęs, jog psichikos sutrikimų gydymas tai visapusiškas fizinių, dvasinių ir socialinių rezervų atstatymo procesas paremtas bendradarbiavimu ir tarpusavio pagarba. Rengdamas paciento gydymo planą, siekiu įtraukti ir artimuosius bendraudamas su jais, informuodamas apie sutrikimą, jo raišką, galinčius kilti sunkumus bei sveikimo perspektyvas, nes artimųjų palaikymas gydo ir artimieji yra pirmoji mano pacientų galba.

Daugiau informacijos apie mane LinkedIn paskyroje.