Apie Mus

Esame iniciatyvių specialistų komanda, norinti pakviesti artimuosius susitikti atviram pokalbiui,  pasidalinti rūpimais klausimais ir aptarti galimas sveikimo perspektyvas.

Raimonda Žilinskaitė, Psichologė

Siekdama padėti psichikos liga sergančių artimiesiems, įkūriau puslapį http://www.pagalbaartimiems.lt, kuriame dalinuosi gerąja praktika, įgyta psichologijos studijų metu bei sukaupta bendraujant su artimaisiais. Susidūrus su psichikos liga šeimoje yra sunku suprasti artimojo poreikius bei pagalbos perspektyvas, suderinti visapusišką rūpestį artimu žmogumi ir svarbiausia nepamiršti savęs. Priimti artimojo ligą ir suprasti ką galima pakeisti, o ko ne – tikrai nėra lengva. Tai ilgas ir vingiuotas kelias, reikalaujantis žinių ir palaikymo. Būtent šis žinojimas skatina mane pasiekti ir prakalbinti artimuosius, atsakyti į jiems kylančius klausimus, suteikti kartais tokį reikalingą palaikymą.

Darja Solomoniuk, Ergoterapeutė

Dažnai iš susidomėjusių žmonių sulaukiu klausimo: “koks yra ergoterapeuto darbo pobūdis bei siekiami tikslai?“ Gydytojas psichiatras puikiai supranta žmogaus fiziologiją, gali greitai stabilizuoti krizinę būklę ir kurti ilgalaikį fiziologinį balansą, psichologas gali padėti žmogui suprasti save, priimti situaciją, įkvėpti motyvacijos sveikti per dialogą. Tuo tarpu, mano, kaip ergoterapeutės, darbas labiausiai susijęs su praktiniais įgūdžiais, jų ugdymu ir stiprinimu, kurie leidžia tapti mažiau priklausomais nuo aplinkinių, geriau prisitaikyti savo aplinkoje, kurie kuria savarankiškumo, pasitikėjimo savimi jausmą. Nors su žmonėmis dažniau dirbu individualiai, turiu pabrėžti, kad šeimos indėlis šiame etape yra itin svarbus. Bendradarbiaudami su artimaisiais, mes kuriame sąlygas žmogui keistis ir augti, o galimybė klysti ir šiltas palaikantis žodis yra neįkainojama dovana bet kuriam žmogui.

Antanas Kiziela, Psichiatrijos gyd. rezidentas

Savo darbe orientuojuosi į kliento dvasinius, socialinius ir kultūrinius poreikius, siekiu, kad būtų teikiama biopsichosocialinė pagalba – nuo medikamentinio gydymo iki psichologinės pagalbos bei rekomendacijų darbinėje aplinkoje. Esu įsitikinęs, jog psichikos sutrikimų gydymas tai ne tik simptomų eliminavimas, o visapusiška fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Rengdamas paciento gydymo planą, siekiu įtraukti ir artimuosius bendraudamas su jais, informuodamas apie sutrikimą, jo raišką, galinčius kilti sunkumus bei sveikimo perspektyvas, nes artimųjų palaikymas gydo ir artimieji yra pirmoji mano pacientų galba.

Miglė Marcinkevičiūtė, Klinikinės psichologijos magistrantė

Pirmą kartą su poreikiu į gydymo procesą įtraukti visą šeimą ir užtikrinti sveikimo tęstinumą susidūriau darbuodamasi Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, vesdama pažintinių, socialinių ir problemų sprendimo įgūdžių lavinimo užsiėmimus šizofrenijos spektro sutrikimų turintiems pacientams. Dirbdama su Integruotos psichologinės terapijos modeliu įsitikinau, kokia svarbi visos šeimos savijauta ir tarpusavio santykis siekiant efektyvesnio prisitaikymo kasdieninėje aplinkoje. Neįtikėtina, kokių rezultatų gali pasiekti žmogus, jaunčiantis artimųjų palaikymą.